Dzisiaj jest poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT ZOI. Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji ankiety Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027: 
Efektywności energetycznej (infr. publiczna) - finansowanie EFRR
Gospodarki Wodno - Ściekowej- finansowanie EFRR
Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli - finansowanie EFS +
Usługi Społeczne - finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie. 
Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu Silnych, Słabych stron, Szans i Zagrożeń rozwojowych obszaru objętego Strategią ZIT Zachodniego Obszaru Integracji.
Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy:
Bogatynia, gmina Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, Gromadka, gmina wiejska Lubań, gmina miejska Lubań, Nowogrodziec, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, gmina wiejska Zgorzelec i gmina miejska Zgorzelec.

Link do ankiety:

https://swotzoi.webankieta.pl/

« powrót