Dzisiaj jest poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Podaje się do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego. 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wszczęciu na wniosek Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, złożony dnia 25 maja 2022 r., postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego: Rozbudowę stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Mikułowa w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”, przewidzianą do realizacji na działkach nr 340, nr 341/1, AM-1, obręb 0005 Mikułowa, jedn. ewiden. 022505_2 Sulików, zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).

Treść obwieszczenia dostępna jest w ząłaczniku.

« powrót