Dzisiaj jest poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Absolutorium dla Wójta Gminy Sulików

Rada Gminy Sulików w dniu 15 czerwca br. udzieliła Wójtowi - Robertowi Starzyńskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2021

 ✅️Wcześniej przedstawione zostały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików. Podczas sesji odbyła się prezentacja „Raportu o stanie Gminy”, zakończona udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

✅️Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Sulików, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.

✅️Po podjęciu uchwały Wójt złożył szczególne podziękowania Skarbnik Gminy Sulików Agnieszce Żukowskiej i Sekretarz Gminy Sulików - Elżbiecie Piotrowskiej.

✅️Dziękował także kierownikom jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionym tam pracownikom, pracownikom Urzędu Gminy Sulików, radnym i sołtysom, przy pomocy których odbywała się realizacja budżetu.

✅️Na sesji przeznaczono również środki finansowe z przeznaczeniem na:
➡️ remont elewacji kaplicy w Sulikowie i zakup nowego nagłośnienia do jej wnętrza,
➡️ wykonanie asfaltowej drogi gminnej w Studniskach Górnych o długości 650 m,
➡️ remont pomieszczeń sanitarnych w GOPS,

➡️ budowę sanitariatów w świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym.

« powrót