Dzisiaj jest sobota, 23 września 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Tekla, Bogusław, Linus, Liwiusz

Pierwsze prace dot. budowy placu zabaw w Skrzydlicach

Gmina Sulików z myślą o planowanej budowie placu zabaw w Skrzydlicach przeprowadziła część prac przygotowawczych niezbędnych do docelowego zagospodarowania terenu w centrum wsi na rekreacyjny.

 

Teren pod budowę placu został wytyczony przez geodetę. Następnie przystąpiono do prac porządkowych polegających na wycince zakrzaczeń i samosiejek. Działka została zniwelowana i ze względu na nierówność podłoża wysypano nową warstwę humusu. Ponadto zamontowana została drewniana wiata biesiadna pod, którą wykonane zostanie podłoże z kostki betonowej.
 
Jak dodał Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików - „Obecnie teren został przygotowany pod kolejny etap jego zagospodarowania w latach następnych. Chciałbym, aby jeszcze w tym roku udało się wygospodarować środki finansowe na wykonanie ścieżki z kostki prowadzącą do wiaty.”
 
Przypomnijmy, że docelowo planowana jest realizacja szerszego zakresu zadania tj. montaż urządzeń siłowni zewnętrznych i elementów małej architektury, urządzeń zabawowych oraz wykonanie nasadzeń zielonych.
 
« powrót