Dzisiaj jest czwartek, 1 czerwca 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Jakub, Justyn, Konrad, Hortensja, Aniela, Gracja

Podusmowanie odbytych zebrań wiejskich w Gminie Sulików

Zakończyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy 16 sołectw Gminy Sulików dokonali podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2023 w łącznej kwocie 430 112,15 zł.

Przed planowanymi zebraniami wiejskimi Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński zwrócił się do sołtysów z pisemną propozycją uwzględnienia przy podziale środków konkretnych przedsięwzięć. Część sołectw uznała propozycje Wójta za warte finansowania ze środków funduszu sołeckiego, jak choćby wyjście z inicjatywą budowy nowych remiz OSP w Biernej i w Sulikowie.
 
Przedstawiamy główne przedsięwzięcia jakie poszczególne sołectwa uznały za najważniejsze do realizacji w kolejnym roku:
Bierna:
➡ wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy remizy OSP w Biernej - 20.000,00 zł.
➡ wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 370 i 280 w Biernej - 7.500,00
Miedziana:
➡ wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Miedzianej - 21.000,00 zł.
Studniska Dolne:
➡ wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym w Studniskach Dolnych - 5 000,00 zł,
➡ modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych - 23 000,00 zł.
Radzimów Górny:
➡ zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym - 15.000,00 zł.
Wilka Bory:
➡ doposażenie i naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie Wilka Bory - 11.000,00 zł
Wilka:
➡ rozbudowa placu zabaw w Ksawerowie - 8.926,30 zł
➡ przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu drogi gminnej znajdującej się na działkach nr 130 i 133 W Wilce - 8.926,00 zł.
Sulików:
➡ wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie - 24.450,00 zł
➡ dofinansowanie do remontu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 39/1,39/2/39/1,757 w Sulikowie - 10.000,00 zł.
Studniska Górne:
➡ doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych - 15.800,00
Stary Zawidów:
➡ budowa wiaty przystankowej w Starym Zawidowie - 15.000,00 zł.
➡ zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP Stary Zawidów - 10.145,80 zł.
Skrzydlice:
➡ zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Skrzydlice - etap I - 17 000,00 zł.
Mała Wieś Dolna:
➡ naprawa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 178 i 204 w Małej Wsi Dolnej - 13.421,30 zł.
 
Zdecydowana większość sołectw zabezpieczyła także środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie swoich wsi oraz na organizację festynów i uroczystości dla mieszkańców.
 
Łącznie we wszystkich zebraniach udział wzięło 278 mieszkańców z terenu Gminy Sulików.
 
« powrót