Dzisiaj jest środa, 1 lutego 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Seweryn, Brygida, Ignacy, Dobrogniew

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Rolnicy z terenu Gminy Sulików posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, którzy są zainteresowani ich usunięciem, proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 16 stycznia 2023 r. Informację należy złożyć w Urzędzie Gminy Sulików w  biurze obsługi klienta.

Formularze złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł netto (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami usuwania odpadów ponosić będą ich posiadacze. Koszt usuwania odpadów będzie znany po wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w ustalonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Sulików dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

« powrót