Dzisiaj jest środa, 1 lutego 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Seweryn, Brygida, Ignacy, Dobrogniew

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Sulików informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2023.

Gmina Sulików zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu, obejmujących koszty załadunku, transportu i unieszkodliwienia.  Zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików (Zarządzenie Nr II.141.2016 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 stycznia 2016 r., zmienione zarządzeniem Nr III.398.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 marca 2022 r.) dofinansowanie nie będzie obejmowało przedsięwzięć związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, jak i również wykonania dokumentacji technicznej.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Sulików, w ramach konkursu WFOŚIGW może pokryć 40% kosztów kwalifikowanych, pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Sulików. Zgodnie z warunkami określonymi przez WFOŚiGW zadanie powinno być zrealizowane w terminie do 13 października 2023 r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków do Urzędu Gminy Sulików, w terminie do dnia 31.01.2023 r. i o zapoznanie się z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików (wnioski, regulamin dostępne w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmin Sulików lub pod adresem sulikow.pl).

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja uzależniona jest od otrzymania przez Gminę Sulików dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz od możliwości finansowych Gminy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików (pokój 109), lub pod numerem telefonu: 75 77 87 288, osoba do kontaktu - Katarzyna Kasza - podinspektor ds. gospodarki odpadami.

« powrót