Dzisiaj jest środa, 29 marca 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Wiktoryn, Wiktoryna, Helmut, Eustachy, Zenon

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego

zawiadamiające o wszczęciu postępowania.

w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę odcinka istniejącej linii napowietrznej 20 kV oraz budowę odcinka linii kablowej 20 kV nazwanego przez Inwestora: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN L-797 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Mikułowa - Świebodzice w prześle BR1-1B w gminie Sulików” w ramach zadania „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kV Mikułowa”, przewidzianą do realizacji na działkach nr 334/11, nr 17, nr 340, AM-1, obręb 0005 Mikułowa, jedn. ewid. 022505_2 Sulików, zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 273, zm. poz. 1846).

« powrót