Dzisiaj jest środa, 29 marca 2023 r.
Imieniny obdchodzą: Wiktoryn, Wiktoryna, Helmut, Eustachy, Zenon

Ogłoszenie o naborze osób do świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Sulików

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższym Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy w ramach umowy zlecenia do świadczenia usług opiekuńczych mieszkańcom gminy Sulików.

1. Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
  • dyspozycyjność,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • nienaganna opinia w środowisku lokalnym.

2. Wymagania pożądane:

  • empatia, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna,
  • wysoka kultura osobista,
  • nieposzlakowana opinia, umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,
  • mile widziane doświadczenie w zatrudnieniu na podobnym stanowisku lub kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej oraz prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu osobowego.

Informacje o zakresie obowiązków, wymiarze i zakresie usług opiekuńczych, wynagrodzeniu oraz miejscu wykonywania usług można uzyskać pod nr telefonu 75 77 87 330 lub adresem e-mail gops@sulikow.pl w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek  w godzinach 7.30-15.00, oraz w piątek w godzinach 7.30-14.00.

 

« powrót