Dzisiaj jest niedziela, 28 listopada 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Nowe samochody do obsługi sieci kanalizacyjnej

Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna Suplaz w Sulikowie zakupiła dwa samochody specjalistyczne.

We wrześniu informowaliśmy o tym, że Międzygminna Spółka SUPLAZ w Sulikowie uzyskała dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości ponad 1,2 mln zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pogotowia technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wielofunkcyjnego samochodu technicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w lutym br. do spółki trafił wyżej wymieniony sprzęt. Wartość samochodu specjalnego pogotowia technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wyniosła 369 899,99 zł brutto z czego: 

- 214 227,64 zł zostało dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa,

- 86 504,06 zł zostało dofinansowane z pożyczki zasadniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość samochodu wielofunkcyjnego do udrażniania i mycia kanałów kanalizacyjnych oraz odsysania i przewozu nieczystości wyniosła 975 390,00 zł brutto z czego:

- 656 504,06 zł zostało dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I -gospodarka wodno-ściekowa,

- 136 495,94 zł zostało dofinansowane z pożyczki zasadniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Samochody zostały zakupione w ramach realizacji Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda" nr POIS.01.01.00-00-084/08 

 

Źródło: TVT Zgorzelec

 Jeżeli nie odtwarza filmiku na Państwa komputerze zapraszamy na stronę TVT Zgorzelec: http://www.tvtzgorzelec.pl/index.php/1837-nowe-i-bardziej-funkcjonalne-pojazdy-w-miedzygminnej-spolce-wodno-kanalizacynej-w-sulikowie

« powrót