Dzisiaj jest niedziela, 28 listopada 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

"Fałszywi" rachmistrzowie

W związku z telefonami od liderów gminnych oraz respondentów zaniepokojonych tym, że na terenach gmin pojawiają się fałszywi rachmistrze/ankieterzy, informujemy, że najprawdopodobniej są to ankieterzy statystyczni - pracownicy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu,

którzy wykonują swoją codzienną pracę, odrębną od prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011.

Podstawowym zadaniem ankieterów jest badanie budżetów gospodarstw domowych, aktywności ekonomicznej ludności, kondycji gospodarstw domowych oraz cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ponieważ badaniami tymi objęte są przede wszystkim gospodarstwa domowe, w celu ich realizacji ankieterzy pukają do drzwi prywatnych mieszkań. W wylosowanych mieszkaniach badane jest gospodarstwo domowe, czyli zespół osób mieszkających razem, spokrewnionych ze sobą lub nie spokrewnionych i wspólnie utrzymujących się (gospodarstwo domowe wieloosobowe), bądź osoba utrzymująca się samodzielnie, bez względu na to, czy mieszka sama czy z innymi osobami (gospodarstwo domowe jednoosobowe) oraz przeprowadzany jest wywiad indywidualny z respondentami.

Ankieter statystyczny nie jest osobą anonimową dla respondenta, ponieważ realizując badanie w terenie jest wyposażony w legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie wydawane ankieterowi do każdego badania z określeniem tematyki, terenu i okresu realizacji badania. Ponadto zawsze można sprawdzić jego tożsamość dzwoniąc do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu pod numerem 71 3716-333.

Wzór legitymacji

« powrót