Dzisiaj jest niedziela, 28 listopada 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Wójt Gminy Sulików podpisał list intencyjny

Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., a także przedstawiciele lokalnych Samorządów, podpisali w dniu 29 maja br. List Intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji inwestycji elektroenergetycznych na terenie Dolnego Śląska.

W spotkaniu uczestniczył także Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików. Przypomnijmy, że na terenie naszej gminy realizowana jest jedna z największych inwestycji PSE dot. rozbudowy i modernizacji stacji elektroenergetycznej Mikułowa, a w przyszłości rozpocznie się budowa linii 400 kV prowadzącej z Mikułowej w kierunku Wrocławia.

Budowa linii to szansa na zrównoważony rozwój wszystkich gmin i powiatów. Inwestycje przyniosą również dodatkowe korzyści finansowe dla lokalnych społeczności - gminy, przez które będą przebiegać mogą liczyć na stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez właściciela infrastruktury elektroenergetycznej, tj. PSE. Wpłacana corocznie należność w wysokości 2 proc. wartości inwestycji na obszarze gminy, stanowić będzie wymierną pozycję w budżecie każdej z nich.

Sygnatariusze Listu Intencyjnego będą wspierać proces budowy i rozbudowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych w regionie. Strony wyraziły wolę współpracy i zadeklarowały podjęcie niezbędnych działań umożliwiających realizację tych inwestycji, m.in. poprzez prowadzenie akcji informacyjnych wśród mieszkańców w celu właściwego i rzetelnego informowania oraz uzyskania akceptacji społecznej.

« powrót