Dzisiaj jest czwartek, 2 grudnia 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Balbina, Bibianna, Paulina, Aurelia, Piotr

Spotkanie Stowarzyszenia LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie zaprasza na spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie na lata 2015-2020.

 

Termin spotkania: 08.09.2015r. godz. 12:00

Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności, 59-975 Sulików.

Program spotkania:

 Analiza obszaru LGD uwzgledniająca słabe i mocne strony obszaru, szanse i zagrożenia mające wpływ na obszar wykonane metodą SWOT:

  1. Przywitanie się i przedstawienie celu spotkania oraz źródła finansowania
  2. Prezentacja ogólnych założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
  3. Warsztat z podziałem na cztery grupy zadaniowe - słabe, mocne strony obszaru oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju lokalnego.
  4. Przedstawienie wyników poszczególnych elementów analizy SWOT
  5. Wypracowanie celów LSR oraz wskaźników
  6. Potrzeby lokalne a działania - warsztat wskazujący na przetransportowanie słabych stron obszaru na potrzeby i wskazywanie kierunków działań korelujących z zakresem w ramach działania 19.2
  7. Podsumowanie spotkania

                                                              

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania- Partnerstwo Izerskie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, podziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

« powrót