Dzisiaj jest niedziela, 28 listopada 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Sesja Rady Gminy Sulików

W dniu 27 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików odbyła się XVII  Sesja Rady Gminy. Tematem głównym posiedzenia był stan dróg na terenie Gminy Sulików oraz planowane remonty dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w 2016 roku.

W sesji udział wzięli zaproszeni goście Pani Urszula Ciupak - Starosta Zgorzelecki oraz Pan Cezary Mostowik Dyrektor Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. W związku z tym, że Pani Urszula Ciupak była obecna na sesji Rady Gminy Sulików po raz pierwszy po objęciu przez nią funkcji Starosty Zgorzeleckiego, Przewodniczący Rady Gminy Jan Solecki wraz z Wójtem Gminy Sulików Robertem Starzyńskim w imieniu wszystkich obecnych złożyli Pani Staroście gratulacje. Wraz z życzeniami sukcesów na zajmowanym stanowisku zaoferowali pomoc we wspólnych przedsięwzięciach oraz współpracę na rzecz naszego regionu.

W dalszej części sesji Wójt przedstawił prezentację podsumowującą inwestycje drogowe na terenie gminy z lat poprzednich, prace trwające obecnie oraz planowane remonty dróg w 2016 roku. Na pytania radnych dotyczące dróg powiatowych odpowiadał obecny na sesji Dyrektor Wydziału Drogownictwa. Dużym ułatwieniem w prowadzonej dyskusji był wcześniejszy objazd dróg na terenie gminy, w którym radni uczestniczyli w ramach odbytej dwa dni przed sesją komisji Rady Gminy.
Na sesji Rada Gminy podjęła także uchwały dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym, zmian w budżecie gminy oraz w sprawie wyrażenia zgody na współpracę międzynarodową pomiędzy Gminą Sulików a Partnerami Projektu w celu realizacji zadania pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”.

« powrót