Dzisiaj jest niedziela, 28 listopada 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego Gmina Sulików wyłoniła wykonawcę, który w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. oraz od 15 listopada do 31 grudnia 2017 r. zajmie się zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy.

Gminę Sulików "podzielono" na trzy części: część I - Sulików, Mała Wieś Dolna, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne; część II - Mała Wieś Górna, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Bierna, Miedziana; część III - Skrzydlice, Stary Zawidów, Wielichów, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Wilka, Ksawerów.

Wykonawcą obsługującym wszystkie trzy części będzie Firma Usługowa „PREMIUM” Adrian Kłagisz Grabiszyce Górne. Zgodnie z zawartą umową, wykonawca zobowiązuje się m.in. do odśnieżania nawierzchni ulic i dróg na całej szerokości jezdni, zwalczania gołoledzi i śliskości zwłaszcza na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych, ma obowiązek stałego monitorowania stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej.

Przypomnijmy, że do końca bieżącego roku zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy zajmują się:
dla części I - F.U. „PREMIUM” Adrian Kłagisz,dla części II - Rolin Trans Stanisław Kasza, dla części III - MARK - BUD Marek Dziak.

Sytuacja na drogach gminnych monitorowana będzie także przez pracowników Urzędu we współpracy z sołtysami. Pozwoli to uzyskać na bieżąco informacje o miejscach, w których pojawią się zaspy lub oblodzenia, które utrudniać będą komunikację mieszkańcom.

Warto także zauważyć, że działania służby drogowej mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. Jeśli chodzi natomiast o chodniki przy posesjach to za ich odśnieżanie odpowiedzialni są, co do zasady, właściciele nieruchomości.

« powrót