Dzisiaj jest poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.
Imieniny obdchodzą: Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela
Aktualności
Info
Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
15.09.2015

Informacja dotycząca zasad udzielnia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

 

więcej »
Anr
Pomoc dla rolników dotkniętych suszą
11.09.2015

Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje o możliwości składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą, o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

więcej »
Sołtys
Terminy zebrań wiejskich
10.09.2015

Zbliżają się terminy zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy 16 sołectw Gminy Sulików zadecydują o podziale środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok. 

więcej »
LGD
Spotkanie Stowarzyszenia LGD
01.09.2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie zaprasza na spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie na lata 2015-2020.

 

więcej »
Wybory ławników
Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów
31.08.2015

28 sierpnia 2015 r. weszły w życie duże zmiany ustawy o ochronie przyrody dotyczące usuwania drzew i krzewów, które wprowadza art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2015 r., poz. 1045).

więcej »
Info
Komunikat dla rolników
24.08.2015

Rolnicy, których uprawy zostały dotknięte suszą mogą zgłaszać potrzebę oszacowania strat przez Gminną Komisję ds. oszacowania strat bezpośrednio w Urzędzie Gminy Sulików.

więcej »
ZGiUK
Informacja ZGiUK
07.08.2015

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu uprzejmie prosi właścicieli posesji o wyposażanie swoich nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z normami krajowymi. 

więcej »