Dzisiaj jest czwartek, 21 października 2021 r.
Imieniny obdchodzą: Urszula, Hilary, Celina, Jakub, Janusz

Program czyste powietrze

„Czyste Powietrze”. Wymień stary piec na nowoczesne źródła ogrzewania

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie działa punkt konsultacyjno - informacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. W punkcie mieszkańcy zainteresowani m.in. dotacją do wymiany starego pieca na nowe, ekologiczne źródła ciepła mogą skorzystać z pomocy doradcy energetycznego.

Punkt konsultacyjny czynny jest w każdą środę w godzinach od 09.00 - 17.00. Jego siedziba znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.

Kontakt telefoniczny dla interesantów w sprawie programu „Czyste Powietrze” w każdy czwartek od godziny 9.00-17.00 pod numerem telefonu: 784 737 516

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:

- udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

- wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Kto może skorzystać z dotacji?

Osoba fizyczna, która:

- jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

- ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł - wtedy może starać się o podstawowe dofinansowanie lub ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

- 1564 zł - jeżeli mieszka z kimś,

- 2189 zł - jeżeli mieszka sama.

Więcej informacji na temat programu rządowego https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 


Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” w Gminie Sulików

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Sulików został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Uruchomiony Punktu ma na celu ułatwienie mieszkańcom gminy Sulików aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Sulików.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w Urzędzie Gminy Sulików, codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:30 do 14:30.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne mające na celu zmniejszenie zagrożenia zarażeniem się wirusem Covid-19, zaleca się kontakt telefoniczny pod numerem: 75 77 87 288.

Zachęcamy do kontaktu i korzystania ze wsparcia Punktu.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

25.06.2021 r.


 

INFORMACJA WFOŚIGW

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Poniższy link należy skopiować i wkleić do przeglądarki internetowej:

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie


PORTAL BENEFICJENTA


W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się:

Poniższy link należy skopiować i wkleić do przeglądarki internetowej:

https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu