odpady.sulikow.pl

gospodarka odpadami

Aktualności


Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2020 r. w Gminie Sulików będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami. W październiku br. podczas sesji Rada Gminy Sulików przyjęła je w drodze uchwały. Fala znacznych podwyżek opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotknie większość gmin w całej Polsce.

Czytaj więcej

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Sulików jest odbierany podczas zbiórek wielkogabarytowych organizowanych raz do roku
przez firmę odbierającą odpady komunalne tj. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lwówecka 8, 59-800 Lubań. Informacje o terminach zbiórki w poszczególnych wioskach są podawane
do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.
Ponadto właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sulików zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny mogą oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulikowie.

Informacja dotycząca pracy PSZOK

Informujemy, że w dniu 08.05.2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sulikowie będzie nieczynny.

Czytaj więcej


Informacja dotycząca pracy PSZOK

Informujemy, że w dniu 20.04.2019 (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulikowie będzie nieczynny.

Czytaj więcej


Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

Od 1 marca br. obowiązuje nowa stawka za odpady komunalne segregowane i niesegregowane. Podwyżka była konieczna. Miało na nią wpływ wiele rożnych czynników. To pierwsza podwyżka od 2015 roku.

Czytaj więcej


Harmonogram odpadów wielkogabarytowych dla miejscowości Sulików

Mieszkańcy Sulikowa odpady wielkogabarytowe przekazują do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Pocztowej 7a w Sulikowie.
PSZOK czynny w dniach i godzinach:

Środa - od 13:00 do 17:00
Sobota - od 10:00 do 14:00

Umowa na odbiór odpadów komunalnych podpisana

Od 1 stycznia 2019 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sulików nadal odbiera firma ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu.

Czytaj więcej

Informacja ZGiUK

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu w ramach Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK) pn. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich zakończył budowę i montaż instalacji do kompostowania oraz innych budowli
z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w ramach zawartych porozumień międzygminnych, w tym również między Gminą Sulików.

Czytaj więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w dniach 06.07-19.07.2016 ZGiUK Lubań przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Czytaj więcej


Utylizacja zużytych igieł i strzykawek

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Lubaniu informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jako jeden z pierwszych w Polsce, wprowadza procedurę bezpiecznego pozbywania się przez mieszkańców zużytych igieł i strzykawek.

Czytaj więcej

Informacja ZGiUK Lubań - 17.06.2014

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu w dniu 28 czerwca 2014 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 zapraszają przedstawicieli samorządów oraz mieszkańców czternastu gmin na Dzień Otwarty Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1. Więcej informacji w załączonym pliku.

Czytaj więcej

Informacja ZGiUK Lubań - 03.06.2014

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu uprzejmie informuje, że z uwagi na prowadzenie prób technologicznych i rozruchem istalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów RIPOK w dniu 13.06.2014 roku NIE BĘDZIE przyjmować odpadów. Za dzień 13.06.2014 r. odpady będą przyjmowane w dniu 14.06.2014 r.

Świąteczny wywóz odpadów - 11.12.2013

Informujemy, że w związku z okresem świątecznym (Boże Narodzenie, Nowy Rok , Trzech Króli) zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Czytaj więcej

Gra mobilna dla dzieci Ministerstwa Środowiska "Posegreguj śmieci" - 26.11.2013

w związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy zobowiązane są do informowania i edukowania mieszkańców na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych..

Czytaj więcej

Bezpłatna zbiórka elektroodpadów - 05.07.2013

Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. informuje, że organizuje w formie wystawek bezpłatną zbiórkę wszelkiego rodzaju zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Sulików - 28.06.2013

Śmieciowa rewolucja rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek 1 lipca. Przypomnijmy, że odpady zmieszane oraz posortownicze będą odbierane od mieszkańców raz w tygodniu. Gmina Sulików wspólnie z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu przygotowała harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Czytaj więcej

Gmina Sulików podpisała umowę na wywóz odpadów komunalnych - 19.06.2013

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu będzie odbierał śmieci z terenu Gminy Sulików przez najbliższe 1,5 roku. Gmina Sulików jako trzecia w regionie jednostka samorządowa w pełni sfinalizowała przetarg „śmieciowy”. W dniu 11 czerwca br. w Urzędzie Gminy Sulików podpisano umowę w tej sprawie, która będzie obowiązywać od 1 lipca br.Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu był jedyną firmą jaka przystąpiła do ogłoszonego na początku maja br. przetargu.

Czytaj więcej

Obowiązek złożenia sprawozdania kwartalnego - 26.04.2013

Wójt Gminy Sulików przypomina przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, którzy posiadają wpis do rejestru na terenie naszej gminy, o obowiązku złożenia sprawozdania kwartalnego.

Czytaj więcej

Cykl spotkań zakończony - 19.03.2013

W Gminie Sulików w ubiegłych trzech tygodniach odbył się cykl spotkań na temat wdrażania ustawy śmieciowej. W zebraniach w każdej miejscowości wzięli udział przedstawiciele władz gminy oraz pracownicy urzędu. Spotkania były okazją do zadawania pytań i wyjaśnienia wątpliwości co do zasad funkcjonowania nowego systemu w praktyce. Zadawane pytania dotyczyły m.in. wysokości opłat, metody ich naliczania i sposobu uiszczania, częstotliwości odbioru i sposobu pozbywania się odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych. Postanowiliśmy jeszcze raz odpowiedzieć na najczęściej nurtujące mieszkańców gminy pytania, które są w zakładce "Co powinien wiedzieć mieszkaniec."