odpady.sulikow.pl

gospodarka odpadami

Wykaz firm

---------------------------
WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY SULIKÓW

1. TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa –
data wydania decyzji 30.05.2016 r.


2. F.H.U. „DANIEL” Daniel Pażenczewski
Gronów 5
59-900 Zgorzelec
– data wydania decyzji 13.01.2017 r.


3. Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 7A
59-975 Sulików
– data wydania decyzji 20.06.2014 r.


4. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
– data wydania decyzji 03.06.2014 r.


5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4
59-970 Zawidów
– data wydania decyzji 20.05.2014 r.


6. FEB-EKO Sp. z o.o.
Stanowice ul. Olchowa 1
55-200 Oława
– data wydania decyzji 13.07.2016 r.


Wykaz firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sulików

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lwówecka nr 8
59-800 - Lubań
tel. 75 722 22 29 wew. 33


Miejsce zagospodarowania odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Regionalna Instalacja Odpadów Komunalnych - Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu
ul. Bazaltowa nr 1
59-800 - Lubań
tel. 75 721 74 55


Załącznik

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 Powrót na stronę główną