odpady.sulikow.pl

gospodarka odpadami

Zasady segregacji śmieci w gminie SulikówOdpady wielkogabarytowe


Odpady wielkogabarytowe czyli takie, które ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się
w standardowych pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych,
tj. zużyte meble, wykładziny, dywany itp. będzie można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który zostanie utworzony na terenie gminy. Prowadzone będą również
cykliczne zbiórki wielkich gabarytów w formie tzw. wystawki.


Informacje o zbiórce będą przekazane w sposób ogólnodostępny (tablica ogłoszeń, BIP) .


Stare i przeterminowane leki

Przeterminowane leki należy oddawać do Punktu Aptecznego w Sulikowie, w którym znajduje się
specjalnie na ten cel przeznaczony pojemnik. Puste listki po aspirynie czy witaminie C
wrzucamy do zwykłego kosza.

Zużyte baterie

Pamiętajmy, zużyte baterie to odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają toksyczne związki m.in. ołów
i kadm. Dlatego trzeba je wyrzucać do specjalnych pojemników. Pojemniki te znajdują się
w Gimnazjum w Sulikowie oraz w Urzędzie Gminy Sulików. Zużyte baterie można także oddać
do sklepów sprzedających baterie.Odzież i tekstylia

Odzież i tekstylia można wrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego typu odpady.


ZAPAMIĘTAJ !

opakowania nadające się do przetworzenia to opakowania opatrzone znakami recyklingu.

Jeśli nie jesteś pewien, czy dany odpad nadaje się do recyklingu ( czy można go wrzucić do jednego z kolorowych pojemników ) sprawdź czy na opakowaniu znajduje się jeden z powyższych oznaczeń. Jeśli nie, wrzuć go do pojemnika przy posesji.

Powrót na stronę główną