Logo Gminy Sulików

Konkurs na nazwę Publicznego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Sulikowie

Wójt Gminy Sulików Jan Majowski ogłasza konkurs na nazwę Publicznego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Sulikowie.

Celem konkursu jest wyłonienie nazwy, będącej charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla Publicznego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Sulikowie.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.

Prace do konkursu można złożyć wyłącznie na karcie zgłoszenia, którą należy dostarczyć:

1) osobiście do Organizatora – Biuro Obsługi Klienta, Urząd Gminy Sulików,
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików -  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na nazwę Publicznego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Sulikowie”;

lub

2) elektronicznie na adres: ug@sulikow.pl,

w terminie do 24 czerwca 2024 r. do godz. 14.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Organizatora, data wpływu korespondencji przesłanej elektronicznie). 

Pliki do pobrania:

Regulamin.docx
Format: docx, 31.01 kB
karta zgłoszenia.docx
Format: docx, 26.15 kB
Zarządzenie I.15.2024.pdf
Format: pdf, 68.45 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności