Logo Gminy Sulików

Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów subregionu jeleniogórskiego i części legnickiego 

W dniach 13-14 czerwca br. Wójt Gminy Sulików Jan Majowski oraz Zastępca Wójta Gminy Sulików Barbara Dunaj uczestniczyli w pierwszym nowej kadencji Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów subregionu jeleniogórskiego i części legnickiego.

Na początku spotkania wybrano Zarząd Konwentu na lata 2024-2029. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Lucyna Hanus, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Gancarz oraz Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Kamil Barczyk.

Podczas spotkania poruszano m.in. kwestię sytuacji kryzysowych, programów dotyczących dróg lokalnych, mostów oraz przejść granicznych, jak również o nowej perspektywie finansowej dla samorządów. Udział
w Konwencie stanowił okazję do zapoznania się z włodarzami wybranymi na lata 2024-2029 i wysłuchania problemów, z jakimi muszą zmierzyć się samorządy oraz perspektyw na najbliższe lata.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności