Logo Gminy Sulików
Powróć do: CZYSTE POWIETRZE

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU W GMINIE SULIKÓW

INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE SULIKÓW 

„Czyste Powietrze” - ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych - dofinansowania w Gminie Sulików.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Od 3 stycznia 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze wg nowych zasad. Aktualna edycja tego programu podwyższa dotacje na panele fotowoltaiczne, wymianę źródła ciepła, czyli starego kotła na np. pompę ciepła lub nowoczesny kocioł.

Jak uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze 2023? Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze możesz otrzymać po wypełnieniu wniosku, do którego dołącza się oświadczenia, na przykład o prawach własności danego budynku czy wysokości dochodów.

Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu we współpracy z Gminami prowadzi punkty konsultacyjno-informacyjne Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w których można uzyskać informację na temat programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu inwestycji.

Dane o programie Czyste Powietrze - stan na 30.09.2023 r.
Gmina Sulików:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 182
Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 148
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych - 91
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) - 1 273 006,68 zł

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
• Gmina Sulików: w środy 9.00. - 17.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
KONTAKT TELEFONICZNY:  784737516


INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE SULIKÓW

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Od uruchomienia Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji domu skorzystało wiele gospodarstw domowych.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” można uzyskać informację na temat programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu inwestycji.

Dane o programie Czyste Powietrze - stan na 31.03.2023 r.
Gmina Sulików:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 154
Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 115
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych - 76
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) - 1054111,24 zł

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Gmina Sulików: w środy 9.00. - 17.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie


 INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE SULIKÓW

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Od uruchomienia Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji domu skorzystało wiele gospodarstw domowych.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” można uzyskać informację na temat programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu inwestycji.

Dane o programie Czyste Powietrze - stan na 31.12.2022r.
Gmina Sulików:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 136
Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 111
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych - 62
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) - 787752,53 zł

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Gmina Sulików: w środy 9.00. - 17.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie