Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zastępca Wójta Gminy Sulików

Funkcję Zastępcy Wójta oraz Sekretarza Gminy pełni Pani Elżbieta Piotrowska

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 1. Nadzór nad pracą Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
 2. Koordynowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 3. Koordynowanie działań z zakresu gospodarki mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami.
 4. Koordynowanie działań z zakresu drogownictwa, zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego, realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę.
 5. Koordynowanie działań z zakresu pozyskiwania środków pomocowych ze źródeł zewnętrznych.
 6. Współpraca ze spółkami prawa handlowego, w których Gmina Sulików posiada udziały.
 7. Współdziałanie z Radą Gminy w zakresie swojego działania,.
 8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Sekretarz wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu, w szczególności do zadań Sekretarza należy: 

 1. nadzór nad pracą Wydziału Prawno-Organizacyjnego,.
 2. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie.
 3. Nadzorowanie i koordynowanie spraw kadrowych.
 4. Organizowanie szkoleń oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
 5. Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu.
 6. Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw.
 7. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami.
 8. Prowadzenie w imieniu Wójta spraw pracowniczych dotyczących pracowników Urzędu.
 9. Nadzorowanie dyscypliny pracy.
 10. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania, Statutu Urzędu Gminy, Regulaminu Pracy.
 11. Przyjmowanie skarg i wniosków, ich rozpatrywanie oraz bieżące nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego oraz terminowego ich załatwiania przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.
 12. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy.
 13. Nadzorowanie przestrzegania postanowień Statutu Gminy, Statutu Urzędu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu Pracy oraz instrukcji kancelaryjnej.
 14. Współdziałanie z Radą Gminy i powołanymi przez nią komisjami.
 15. Organizowanie współdziałania z sołectwami oaz jednostkami organizacyjnymi na terenie Gminy
 16. Koordynowanie spraw związanych z wyborami, referendami, konsultacjami społecznymi i spisami.
 17. Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu.
 18. Zapewnienie warunków materialno-technicznych działalności Urzędu.
 19. Zapewnienie właściwego zabezpieczenia mienia Urzędu i jego wyposażenie.
 20. Przedkładanie Wójtowi propozycji usprawnienia pracy Urzędu
 21. Nadzorowanie terminowego wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych.
 22. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
 23. Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie
 24. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.